Mgr. Iveta Brodilová, advokátka

"Proto jsou zákony dány, by silnější nemohl všechno."

Oblasti práva

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve většině oblastí práva tak, abychom pomohli klientům s kterýmkoliv právním problémem a situací. Při poskytování právních služeb je vždy kladen důraz na individuální přístup k potřebám klientů a operativnost právních služeb dle požadavků klientů při zachování co nejvyšší míry kvality a odbornosti právních služeb.

oblasti-prava

Občanské právo

 • kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o půjčce a výpůjčce, smlouvy o dílo, zástavní smlouvy aj.
 • nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy
 • dědické záležitosti
 • vypořádání spoluvlastnictví
 • reklamace
 • náhrady škod
 • bezdůvodné obohacení
 • sousedské vztahy
 • zápis do katastru nemovitostí
 • věcná břemena
 • zajištění znaleckých posudků
 • servis pro realitní kanceláře

Obchodní právo

 • sepisování veškerých obchodních smluv (smlouvy o dílo, kupní smlouvy, aj.)
 • právní pomoc při zakládání společnosti a změn v rámci obchodních společností
 • zastupování ve věci obchodního rejstříku
 • zastupování klientů v rámci směnečného a šekového řízení
 • zastupování klientů před soudem ve sporech z obchodně-závazkových vztahů

Rodinné právo

 • zastupování v řízení o rozvod manželství
 • společné jmění manželů
 • úprava poměrů nezletilých
 • osvojení, poručenství a opatrovnictví
 • zastupování v řízení o výživné

Pracovní právo

 • pracovní smlouvy a dohody
 • rozvázání pracovního poměru
 • změny pracovního poměru
 • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • náhrady škod

Správní právo

Patenty, ochranné známky, autorská práva a práva průmyslových vzorů

Bytová družstva, společenství vlastníků jednotek

Veřejné zakázky

 

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.